1. Home>
  2. Blog>

Lønkompasset 2024

Leder du efter lønsucces? Vi viser dig vejen

Vi bad arbejdsgivere og medarbejdere i 18 europæiske lande om at fortælle os om lønnen i deres virksomhed. Nu deler fire SD Worx-eksperter indsigt fra den nye undersøgelse for at besvare de største lønspørgsmål, som enhver organisation står over for lige nu, mens de forsøger at opnå lønsucces i 2024.

Navigator series_Hero DK (1).png
Indholdstyper
Payroll Navigator Milestone 4 Blog 2 DK.png
Blog

Hvordan kan jeg støtte økonomisk trivsel gennem lønudbetaling?

I en tid præget af økonomiske udsving og stigende økonomisk usikkerhed er medarbejderes økonomiske velvære blevet en kritisk bekymring for organisationer i hele Europa. Nylige data fra det andet europæiske barometer om fattigdom og usikkerhed afslører, at 29 % af europæerne betragter sig selv som værende i en usikker økonomisk situation. Samtidig viser vores egen nye undersøgelse, at 37 % af europæiske medarbejdere oplever økonomisk stress, hvilket understreger det presserende behov for, at arbejdsgivere adresserer økonomisk velvære gennem innovative lønninger.

By Andrea Eschle1.7.2024
Payroll Navigator Milestone 4 Blog 1 DK.png
Blog

Hvad betyder mest for medarbejderne, når det gælder løn?

I enhver organisation har lønsystemer direkte indflydelse på medarbejdernes tilfredshed og fastholdelse. Alligevel er det alarmerende, at mange virksomheder fortsat kæmper med de grundlæggende lønforhold. Selv i 2024 er en betydelig del af arbejdsstyrken udsat for forsinkede betalinger og forkerte lønberegninger, hvilket har konkrete konsekvenser for medarbejderomsætningen. Vores undersøgelser viser, at 29 % af de medarbejdere, der har fået deres løn for sent flere gange i løbet af det seneste år, aktivt leder efter et nyt job, sammenlignet med kun 10 % af dem, der altid har fået deres løn til tiden. På samme måde er 25 % af de medarbejdere, der oplevede unøjagtige betalinger i løbet af det seneste år, på jobjagt, sammenlignet med 9 % af de medarbejdere, der modtog nøjagtige lønsedler. Dette fremhæver en kritisk forbindelse mellem løneffektivitet og fastholdelse af talenter.

By Andrea Eschle1.7.2024
Payroll Navigator Milestone 3 Blog 3 DK.png
Blog

Hvordan kan AI hjælpe med lønudbetaling nu og i fremtiden?

I den stadigt udviklende HR-verden er AI's tiltrækningskraft ubestridelig. Men integrationen i lønsystemer er stadig en relativt uudnyttet ressource, idet kun lidt over en femtedel af de europæiske virksomheder integrerer AI-teknologier i deres lønsystemer. Men der, hvor AI har fundet sit fodfæste, kan indvirkningen være dybtgående - det letter automatiserede lønberegninger og fjerner dagligdags opgaver, opdager fejl med finesse og sikrer let overholdelse af reglerne. 

By Tilman Rotberg1.7.2024
Payroll Navigator Milestone 3 Blog 2 DK.png
Blog

Hvordan integrerer jeg lønteknologi i min HR-teknologimængde?

I det udviklende landskab af personaleledelse handler integration af lønteknologi ikke kun om bekvemmelighed; det er en strategisk nødvendighed. Men vores nye undersøgelse viser, at for en ud af ti europæiske virksomheder er det stadig en presserende, men uopfyldt udfordring at skabe et integreret og effektivt lønsystem. 

By Tilman Rotberg1.7.2024
Payroll Navigator Milestone 3 Blog 1 DK.png
Blog

Hvad skal jeg kigge efter, når jeg vælger lønteknologi?

I en tid, hvor driftseffektivitet omsættes direkte til konkurrencefordele, kan betydningen af at vælge den rigtige lønteknologi ikke overvurderes. For HR-ledere er det afgørende at kunne håndtere lønudfordringer for at nå organisationens mål. Alligevel er det opsigtsvækkende, at europæiske virksomheder konsekvent angiver hastighed og effektivitet i lønbehandlingen som deres største lønudfordring.  Denne udfordring er især akut for mellemstore virksomheder, der er fanget mellem begrænsningerne i små løsninger og de uopnåelige avancerede systemer, som større virksomheder foretrækker. At finde den perfekte lønteknologi, der bygger bro over denne kløft, er afgørende for deres succes.

By Tilman Rotberg1.7.2024
Payroll Navigator Milestone 2 Blog 2 DK.png
Blog

Hvordan opretholder jeg lønoverholdelse, når min virksomhed ekspanderer?

I takt med at virksomheder udvider deres arbejdsstyrke og går ind på nye internationale markeder, vokser udfordringen og vigtigheden af at overholde lønreglerne eksponentielt. Det er ikke bare et spørgsmål om at krydse af i forhold til reglerne; som vores nye undersøgelse viser, udgør det den største investering i lønadministration for mange virksomheder. Lige efter kommer investeringer i at styrke løndatasikkerheden, hvilket er et kritisk aspekt i betragtning af løndataenes følsomme karakter. Disse investeringer er grundlæggende for at beskytte din virksomhed mod økonomiske sanktioner og beskytte medarbejderdata mod brud.

By Abdelkader Berramdane 1.7.2024
Payroll Navigator Milestone 1 Blog 2 DK.png
Blog

Er SaaS Payroll den bedste løsning for min virksomhed?

Lønudbetaling kan ikke ske uden en eller anden form for teknisk indgriben, selv om det bare er en lommeregner. Så naturligvis er HR-området overfyldt med en bred vifte af teknologiske løsninger til lønudbetaling. Det kan være så overvældende, at nogle virksomhedsledere måske føler sig mere sikre ved at holde sig til Excel på trods af dets begrænsede funktionalitet. Men det gode ved dette væld af lønteknologi er, at det giver dig muligheder, så du kan vælge præcis, hvor involveret eller hands-off du er, når det kommer til den tekniske side af sagen. 

By Bart Jonkers1.7.2024
Payroll Navigator Milestone 1 Blog 1 DK.png
Blog

Skal jeg outsource lønudbetalingen eller beholde den internt?

Outsourcing af lønninger bliver ofte fremhævet som en ideel løsning for virksomheder af alle størrelser. Og det er bestemt et fristende forslag. Lønverdenen er så kompleks, at du måske tænker, at det er bedre at overlade det hele til en ekspert, hvad enten det er en udbyder af lønservice eller blot et effektivt stykke software. 

By Bart Jonkers1.7.2024
  • Previous
  • 1
  • Next