1. Home>
 2. Blog>
 3. Lønkompasset 2024>
Payroll Navigator Milestone 3 Blog 3 DK.png

Hvordan kan AI hjælpe med lønudbetaling nu og i fremtiden?

Kun 22 % af de danske virksomheder bruger i dag AI i deres lønbehandling.

  I den stadigt udviklende HR-verden er AI's tiltrækningskraft ubestridelig. Men integrationen i lønsystemer er stadig en relativt uudnyttet ressource, idet kun lidt over en femtedel af de europæiske virksomheder integrerer AI-teknologier i deres lønsystemer. Men der, hvor AI har fundet sit fodfæste, kan indvirkningen være dybtgående - det letter automatiserede lønberegninger og fjerner dagligdags opgaver, opdager fejl med finesse og sikrer let overholdelse af reglerne. 

   AI vs. automatisering

   I diskussioner om HR-teknologi bruges 'automatisering' og 'AI' ofte i flæng, selv om de spiller hver sin rolle.  Automatisering håndterer gentagne opgaver, mens AI tilbyder et dybere niveau af raffinement, lærer af data og udvikler sig løbende. Inden for lønområdet går AI ud over simpel udførelse; det involverer læring, tilpasning og optimering for at navigere i kompleksiteten af skiftende regler og virksomhedspolitikker.

   World Economic Forums seneste Future of Jobs-rapport forudsiger, at 65 % af alle informations- og databehandlingsopgaver vil være automatiserede i 2027, hvilket viser, hvor vigtigt det er at anvende AI og automatiseringsteknologi, og hvor hurtigt det går. Det indvarsler en ny æra med effektive systemer, der problemfrit håndterer indviklede lønprocesser, reducerer menneskelig indgriben og højner procesintegriteten.

    Frigørelse af AI's lønpotentiale

    På nuværende tidspunkt er AI i lønninger ikke bare et koncept; det er en realitet, der omformer økonomistyring. Fra automatisk opdatering af skattekoder til hurtig integration af lovændringer står AI-systemer i spidsen for effektivitet. De fungerer som omhyggelige overvågere, der opdager uregelmæssigheder i realtid, sikrer fejlfri behandling og maksimerer den økonomiske effektivitet gennem forudsigelige analyser.

    Men for at frigøre AI's fulde potentiale er det nødvendigt med en strategisk tilgang til dataintegration og -strukturering. Det handler ikke kun om at have data; det handler om at have de rigtige data - nøjagtige, aktuelle og unikt skræddersyede. Uden dette fundament kan selv de mest sofistikerede AI-modeller vakle. Det er en rejse med datatransformation, der kræver omhyggelig kuratering, rensning og integration for at drive genAI-applikationer.

     Tilman Rotberg
     For at frigøre AI's fulde potentiale er det nødvendigt med en strategisk tilgang til dataintegration og -strukturering. Det handler ikke kun om at have data; det handler om at have de rigtige data - nøjagtige, aktuelle og unikt skræddersyede. Uden dette fundament kan selv de mest sofistikerede AI-modeller vakle.
     Tilman Rotberg
     Tilman Rotberg, Global Portfolio Go-To-Market Director, SD Worx

     Hvad dataene afslører

     På trods af disse udfordringer giver integration af AI i lønsystemer betydelige muligheder for at øge nøjagtigheden, forbedre overholdelsen og fremtidssikre lønarbejdet i et stadig mere komplekst lovgivningsmæssigt landskab. Ifølge vores nye undersøgelse investerer en tredjedel af de europæiske arbejdsgivere aktivt i AI-teknologier på arbejdspladsen. Fremadrettet kan AI revolutionere lønudbetalingen gennem avancerede funktioner som sofistikerede systemer til afsløring af svindel, forbedrede selvbetjeningsportaler for medarbejdere og AI-drevne lønrådgivningstjenester, som kan rådgive om optimale lønstrategier baseret på forudsigelig modellering.

      Løn som en mulighed for innovation

      Vellykket integration af AI i lønsystemer kræver strategisk planlægning i overensstemmelse med bredere organisatoriske mål. HR-ledere skal anerkende, hvordan AI kan forbedre ikke bare lønnen, men den samlede forretningseffektivitet. Det er afgørende at overvinde udfordringer som databeskyttelse, HR-opkvalificering og opretholdelse af kompatibilitet med eksisterende teknologisk infrastruktur.

      Efterhånden som AI's rolle i lønsystemet udvides, giver det betydelige effektivitetsgevinster og ændrer den traditionelle lønpraksis. HR-ledere bør se løn som en strategisk innovationsmulighed: Ved at udnytte AI kan virksomheder øge nøjagtigheden, forbedre overholdelsen og fremtidssikre deres lønoperationer i forhold til et stadig mere komplekst lovgivningsmæssigt landskab.

       Vil du have flere ekspertråd om de største lønspørgsmål?

        Besøg Lønkompasset 2024
        Tilman Rotberg

        Tilman Rotberg

        Global Portfolio Go-To-Market Director