1. Home>
 2. Blog>
 3. Lønkompasset 2024>
Payroll Navigator Milestone 3 Blog 2 DK.png

Hvordan integrerer jeg lønteknologi i min HR-teknologimængde?

For 1 ud af 10 danske virksomheder er integreret og effektiv lønadministration den mest presserende udfordring.

  I det udviklende landskab af personaleledelse handler integration af lønteknologi ikke kun om bekvemmelighed; det er en strategisk nødvendighed. Men vores nye undersøgelse viser, at for en ud af ti europæiske virksomheder er det stadig en presserende, men uopfyldt udfordring at skabe et integreret og effektivt lønsystem. 

   Sæt lønnen først

   For at løse denne udfordring effektivt er det afgørende at betragte lønnen som grundlaget for organisationens HR-teknologiske infrastruktur og anerkende dens centrale rolle og indvirkning på hele organisationen og medarbejdernes oplevelse. Denne grundlæggende tilgang strømliner din integrationsindsats og sikrer, at alle andre HR-teknologier også kan arbejde harmonisk sammen.

    Hvad dataene afslører

    På trods af lønsystemers fundamentale rolle i HR-driften angiver 1 ud af 4 europæiske virksomheder, at integration af lønsoftware med andre systemer er deres største udfordring på lønområdet. Mens 45 % af de europæiske virksomheder investerer i HR-teknologi, er det kun 1 ud af 4, der i øjeblikket fokuserer på systemintegrationer eller planlægger at gøre det snart, og kun 1 ud af 5 virksomheder planlægger at investere i det på mellemlang til lang sigt. Denne statistik er særligt bekymrende, fordi integrerede lønsystemer er afgørende for at sikre sammenhæng og effektivitet i driften.

     Fordelene ved lønintegration

     Effektiv integration af lønsystemer i HR-teknologien er afgørende for succes. Uden integration forbliver systemerne frakoblet, hvilket skaber datasiloer, der fører til ineffektivitet og en større risiko for fejl. Integrerede lønsystemer sikrer datanøjagtighed, konsistens og strømlinede processer. For ikke at nævne, at migration til skyen bliver stadig vigtigere for en vellykket integration, især for SMV'er, der søger alt-i-et-systemer. Cloud-baserede lønløsninger tilbyder skalerbarhed, tilgængelighed og fleksibilitet, hvilket giver mulighed for smidigere datadeling og samarbejde på tværs af forskellige afdelinger og lokationer.

      Tilman Rotberg
      Det er afgørende at se løn som fundamentet for organisationens HR-teknologiske infrastruktur og anerkende dens centrale rolle og indvirkning på hele organisationen og medarbejderoplevelsen. Denne grundlæggende tilgang strømliner din integrationsindsats og sikrer, at alle andre HR-teknologier også kan arbejde harmonisk sammen.
      Tilman Rotberg
      Tilman Rotberg, Global Portfolio Go-To-Market Director, SD Worx

      Integration af lønteknologi forbedrer også datanøjagtigheden og -konsistensen ved at sikre problemfri datadeling mellem løn og andre HR-systemer, f.eks. tidsregistrering og administration af personalegoder. Det minimerer uoverensstemmelser og forbedrer dataintegriteten. Automatiserede datastrømme fra integrerede systemer reducerer behovet for manuel dataindtastning, hvilket sparer tid og reducerer omkostningerne forbundet med arbejdskraft. Også og rapporterings- og analysefunktionerne forbedres, når systemerne er integrerede. Desuden sikrer en integreret tilgang, at opdateringer i regler, medarbejderstatus eller fordele hurtigt afspejles på tværs af alle platforme, hvilket hjælper med at overholde forskellige lovkrav. Endelig vil de centraliserede data i en integreret lønteknologi også bidrage til at lette en strømlinet brug af AI. Den nøjagtige og rettidige lønbehandling, som dette muliggør, kombineret med nem adgang til løndata, forbedrer den samlede medarbejderoplevelse betydeligt.

       Hvorfor prioritere lønintegration?

       Det haster med at få integreret lønsystemerne. Teknologiske fremskridt kræver sammenhængende systemer, mens kompleksiteten i lovgivningen kræver overholdelse på tværs af landegrænser. Og det er vigtigt at huske, at sømløse løntjenester er en magnet for toptalenter, hvilket giver virksomhederne en konkurrencefordel i talentkrigen.

        Samarbejde om lønintegration

        For at navigere succesfuldt på denne integrationsrejse skal HR-ledere udstikke en kurs, der er i overensstemmelse med nuværende og fremtidige behov. Det er afgørende at vælge leverandører, der er kendt for deres robuste integrationsmuligheder og stærke kundesupport. Det er også vigtigt at inddrage alle relevante interessenter fra starten for at skræddersy systemet til behovene i HR, finans, IT og andre afdelinger. Hvis man implementerer integrationen i faser og starter med et pilotprogram for at fejlfinde problemer før en fuld udrulning, kan det forhindre store forstyrrelser. Endelig er det vigtigt løbende at overvåge systemet efter integrationen, løse eventuelle problemer med det samme og foretage de nødvendige justeringer for at optimere ydeevnen.

         Vil du have flere ekspertråd om de største lønspørgsmål?

          Besøg Lønkompasset 2024
          Tilman Rotberg

          Tilman Rotberg

          Global Portfolio Go-To-Market Director