1. Home>
 2. Blog>
 3. Lønkompasset 2024>
Payroll Navigator Milestone 4 Blog 1 DK.png

Hvad betyder mest for medarbejderne, når det gælder løn?

14 % af medarbejderne har fået for sen løn flere gange i løbet af det seneste år i Danmark, mens 30 % har bemærket fejl i deres lønberegning.

   I enhver organisation har lønsystemer direkte indflydelse på medarbejdernes tilfredshed og fastholdelse. Alligevel er det alarmerende, at mange virksomheder fortsat kæmper med de grundlæggende lønforhold. Selv i 2024 er en betydelig del af arbejdsstyrken udsat for forsinkede betalinger og forkerte lønberegninger, hvilket har konkrete konsekvenser for medarbejderomsætningen. Vores undersøgelser viser, at 29 % af de medarbejdere, der har fået deres løn for sent flere gange i løbet af det seneste år, aktivt leder efter et nyt job, sammenlignet med kun 10 % af dem, der altid har fået deres løn til tiden. På samme måde er 25 % af de medarbejdere, der oplevede unøjagtige betalinger i løbet af det seneste år, på jobjagt, sammenlignet med 9 % af de medarbejdere, der modtog nøjagtige lønsedler. Dette fremhæver en kritisk forbindelse mellem løneffektivitet og fastholdelse af talenter.

    Virkningen af negative lønoplevelser

    Fejl i lønudbetalingen er mere end blot en ulempe; de fremkalder stress og svækker tilliden, især i økonomisk vanskelige tider. Når kun 31 % af medarbejderne føler sig tilstrækkeligt kompenseret for inflationen, bliver utilfredsheden med lønnen større, hvilket yderligere mindsker engagementet og produktiviteten på arbejdspladsen og forværrer personaleomsætningen.

    En pålidelig indkomst er afgørende for det psykiske velbefindende og giver en følelse af sikkerhed, som er afgørende for at opfylde livets grundlæggende behov. Når lønproblemer truer denne sikkerhed, har det store konsekvenser. En forsinket eller ukorrekt lønseddel puster til den primitive frygt for overlevelse og sikkerhed og påvirker drastisk en medarbejders mentale sundhed og jobtilfredshed.  Denne indsigt understreger nødvendigheden af, at HR-afdelinger prioriterer korrekt lønudbetaling og anerkender dens centrale rolle, ikke kun i økonomiske anliggender, men også i forhold til at sikre medarbejdernes trivsel.

     Andrea Eschle
     25% af de medarbejdere, der har oplevet unøjagtige betalinger i løbet af det seneste år, er på jobjagt mod 9% af deres kolleger, der har modtaget korrekte lønsedler. Dette fremhæver en kritisk forbindelse mellem løneffektivitet og fastholdelse af talenter.
     Andrea Eschle
     Andrea Eschle, Products

     Opfyldelse af medarbejdernes behov gennem løn

     For at imødekomme disse medarbejdercentrerede lønbehov kan det være afgørende at fremme en selvbetjeningskultur i lønadministrationen. At give medarbejderne mulighed for at administrere ferieanmodninger, udgifter og forespørgsler øger bekvemmeligheden og tilfredsheden og bidrager til en positiv medarbejderoplevelse. Desuden er det vigtigt at give hurtige og præcise svar på lønforespørgsler for at opbygge tillid og tilfredshed.

     På trods af at avancerede lønteknologier lokker, er medarbejdernes primære behov stadig ligetil: at blive betalt korrekt og til tiden. Vores undersøgelse viser desuden, at jobsøgende stadig prioriterer lønnen højest med en betydelig margin, efterfulgt af jobsikkerhed og finansiel stabilitet på andenpladsen. Desuden er gennemsigtig kommunikation og klarhed i lønberegningerne afgørende, men det er også vigtigt at kommunikere resultatet - lønsedlen - på en visuelt tiltalende og forståelig måde. Ved at investere i en klar lønseddel og involvere medarbejderne i verificeringsprocessen kan du fremme gennemsigtighed og reducere misforståelser.

     Før virksomheder indfører komplekse lønsystemer, skal de perfektionere disse grundlæggende, men afgørende aspekter af lønprocessen. At sikre, at lønnen er nøjagtig og rettidig, er det første skridt mod at opbygge tillid og fastholde talenter. I sidste ende handler vellykket lønadministration ikke kun om at betale medarbejderne, men det handler om at værdsætte dem korrekt og konsekvent.

      Vil du have flere ekspertråd om de største lønspørgsmål?

       Besøg Lønkompasset 2024
       Andrea Eschle

       Andrea Eschle

       Products