1. Home>
 2. Blog>
 3. Lønkompasset 2024>
Payroll Navigator Milestone 4 Blog 2 DK.png

Hvordan kan jeg støtte økonomisk trivsel gennem lønudbetaling?

12% af danske medarbejdere ønsker, at de kunne anmode om et forskud på løn fra deres organisation.

  I en tid præget af økonomiske udsving og stigende økonomisk usikkerhed er medarbejderes økonomiske velvære blevet en kritisk bekymring for organisationer i hele Europa. Nylige data fra det andet europæiske barometer om fattigdom og usikkerhed afslører, at 29 % af europæerne betragter sig selv som værende i en usikker økonomisk situation. Samtidig viser vores egen nye undersøgelse, at 37 % af europæiske medarbejdere oplever økonomisk stress, hvilket understreger det presserende behov for, at arbejdsgivere adresserer økonomisk velvære gennem innovative lønninger.

   Effekten af økonomisk stress

   Når en så betydelig del af arbejdsstyrken kæmper med økonomisk stress, påvirker det uundgåeligt deres produktivitet, engagement og samlede tilfredshed på arbejdet, hvilket fører til øget fravær og en højere omsætningsrate. Kun 30 % af medarbejderne siger, at deres organisation viser bekymring for medarbejdernes økonomiske velvære og stræber efter at reducere økonomisk stress, hvilket understreger behovet for proaktiv handling.

    Muliggørelse af økonomisk fleksibilitet

    Et afgørende udgangspunkt i håndteringen af denne udfordring er forståelsen af behovet for fleksibilitet i lønningstjenester. Vores forskning viser, at 25 % af medarbejderne ønsker, at de havde mulighed for at anmode om forskud på løn, hvilket fremhæver en mangel i traditionelle lønningssystemer, som typisk opererer på faste tidsplaner, der muligvis ikke er i overensstemmelse med medarbejdernes umiddelbare økonomiske behov. Introduktion af fleksible lønningsmuligheder, såsom forskud på løn eller betaling efter behov, kan give medarbejderne den nødvendige økonomiske lettelse og give dem mulighed for bedre at håndtere deres økonomi.

    Desuden går støtte til medarbejdernes økonomiske velvære ud over at håndtere umiddelbare økonomiske bekymringer. Organisationer, der prioriterer økonomiske støtteordninger inden for deres lønningssystemer, fremmer økonomisk modstandskraft blandt alle medarbejdere, hvilket bidrager til en mere stabil arbejdsstyrke. Derudover kan disse praksisser forbedre din organisations omdømme som en arbejdsgiver, der værdsætter medarbejdernes velvære, tiltrækker toptalenter og forbedrer fastholdelsesrater.

     Andrea Eschle
     25 % af medarbejderne ønsker, at de havde mulighed for at anmode om forskud på løn, hvilket fremhæver en mangel i traditionelle lønningssystemer, som typisk opererer på faste tidsplaner. Introduktion af fleksible lønningsmuligheder, såsom forskud på løn eller betaling efter behov, kan give medarbejderne den nødvendige økonomiske lettelse og give dem mulighed for bedre at håndtere deres økonomi.
     Andrea Eschle
     Andrea Eschle, Products

     Udnyttelse af teknologi sammen med træning

     I dag har arbejdsgivere adgang til forskellige innovative lønningsløsninger, der sigter mod at styrke økonomisk fleksibilitet. For eksempel tillader 'betaling efter behov' medarbejdere at få adgang til optjente lønninger før den traditionelle lønningsdag, hvilket afhjælper kortvarige økonomiske byrder. Andre metoder kan inkludere fleksible betalingsplaner eller integration af finansielle planlægningsservices inden for lønningssystemet.

     Selvom implementeringen af disse løsninger kræver nøje overvejelse af operationel logistik og overholdelse af finansielle regler, er fordelene ved at fremme økonomisk sikkerhed betydelige. Derudover tilbyder virksomheder, der prioriterer initiativer til økonomisk velvære, mere end bare forskud på løn; de giver lønforhøjelser, ledelsestræning til at støtte medarbejdere med økonomisk stress og tilbyder træning i økonomistyring. Nogle tilbyder endda rentefrie lån og giver omfattende finansiel information på portaler eller websites.

     Moderne lønadministration er integreret i den samlede medarbejderoplevelse. Ved at tilpasse lønpraksis med bredere HR-politikker, såsom omfattende fordelsprogrammer og konkurrencedygtige lønstrategier, sikrer organisationer en holistisk tilgang til medarbejdervelfærd. Denne integration forbedrer ikke kun medarbejdernes økonomiske velvære, men bidrager også til et mere harmonisk og produktivt arbejdsmiljø.

      Ønsker du mere ekspertviden om de største lønningsspørgsmål?

       Besøg Lønkompasset 2024
       Andrea Eschle

       Andrea Eschle

       Products