1. Home>

Privatliv

Last updated: October 25, 2022

Beskyttelse af dit privatliv er meget vigtigt for SD Worx. Denne online-erklæring om beskyttelse af personoplysninger forklarer, hvordan vi indsamler, bruger, behandler og videregiver dine personoplysninger, og hvordan du kan få indsigt i, ændre eller slette dine personoplysninger.

Hvilke tjenester er omfattet af denne online-erklæring om personoplysninger?

Omfang

Denne online-erklæring om personoplysninger gælder for alle SD Worx’ websteder og portaler, der giver adgang til vores onlinetjenester og link til denne online-erklæring om personoplysninger. I denne meddelelse henviser "SD Worx" til SD Worx Group NV, Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen, og alle andre SD Worx-virksomheder, hvis websteder og portaler henviser til denne online-erklæring om personoplysninger.

Dataansvarlig

Det SD Worx-selskab, hvis websted eller portal du besøger, er din dataansvarlige og ansvarlig for indsamling, brug, deling, opbevaring og beskyttelse af dine personoplysninger i overensstemmelse med vores standarder for personoplysninger, denne online-erklæring om personoplysninger samt enhver gældende national lovgivning.

SD Worx har udnævnt en databeskyttelsesrådgiver. Hvis du har spørgsmål til, hvordan SD Worx håndterer personoplysninger og databeskyttelse, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis kontaktoplysninger kan findes i afsnittet "Kontakt" nedenfor.

Det handler denne online-erklæring om personoplysninger ikke om

Denne online-erklæring om personoplysninger gælder ikke de af dine personoplysninger, som vi behandler på vegne af din arbejdsgiver som en del af SD Worx’ HR- og lønserviceydelser. Din arbejdsgiver forbliver dataansvarlig for disse aktiviteter, og din arbejdsgiver vil derfor give dig en online-erklæring om personoplysninger, der gælder for disse aktiviteter. SD Worx har indgået en særskilt Databehandleraftale med din arbejdsgiver. Denne aftale garanterer, at vi behandler dine personoplysninger på sikker vis og i overensstemmelse med gældende lovgivning.  Hvis du har spørgsmål om de personoplysninger, som din arbejdsgiver giver os som en del af de HR- og lønserviceydelser, vi leverer, eller dine privatlivsrettigheder som medarbejder, bedes du kontakte din arbejdsgivers HR-afdeling.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Oplysninger, du giver os

Personoplysninger, når du bruger vores websteder, udfylder en kontakt- eller downloadformular, tilmelder dig et nyhedsbrev, tilmelder dig et arrangement, kursus eller webinar, eller når du på anden måde korresponderer med os.

Identifikationsoplysninger såsom dit navn og brugernavn;

Kontaktoplysninger, der gør det muligt for os at kommunikere med dig, såsom e-mailadresse, telefonnummer;

Oplysninger, som vi bruger til at sikre adgang til vores onlinetjenester, såsom din adgangskode eller andre autentificeringsoplysninger;

Andet indhold, som du genererer eller forsyner os med, og som er forbundet til din konto (f.eks. et billede på din brugerprofilside, kommunikationspræferencer eller supportanmodninger).

Oplysninger, som vi automatisk indsamler

Adfærdsoplysninger

Hvis du giver os dine personoplysninger, kan vi spore dine interaktioner med SD Worx-websteder, -landingssider og -e-mails. Vores teknologi respekterer Spor mig ikke-funktionen i browsere, så hvis du ikke vil spores, kan du aktivere denne funktion i din browser.

Cookies

Vi bruger også "cookies" (små tekstfiler, der sendes af din computer, hver gang du besøger vores websted) til at registrere eller gemme data. Når vi bruger cookies, bruger vi sessionscookies (der varer, indtil du lukker din browser) eller permanente cookies (der varer, indtil du eller din browser sletter dem). For eksempel bruger vi cookies til at gemme dine sprogpræferencer eller andre indstillinger, så du ikke behøver at konfigurere dem, hver gang du besøger vores websteder, portaler eller applikationer. Nogle af de cookies, vi bruger, er knyttet til din profil (herunder oplysninger om dig, såsom din e-mailadresse), og andre cookies er ikke. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan deaktivere cookies, i vores cookie-erklæring.

Enhedsoplysninger

Vi indsamler oplysninger om den enhed, du bruger, når du besøger vores websteder, portaler og applikationer. Dette omfatter oplysninger som enhedstype, operativsystem, version etc. Disse oplysninger hjælper os med at yde den bedste support i tilfælde af problemer og supportere de mest almindeligt anvendte browsere og operativsystemer.

Sikkerhedsoplysninger

Vi logger brugeraktivitet for rettidigt at registrere uautoriseret eller ondsindet adfærd såsom brugerlogin- og logoff-hændelser, nulstilling af adgangskode eller ændringer i adgangsrettigheder.

Hvordan bruger vi disse oplysninger?

Vi bruger dine personoplysninger til forskellige formål og i henhold til forskelligt retsgrundlag for behandling, herunder til at opfylde kontrakten med din arbejdsgiver og levere vores tjenester til dig, til at overholde vores juridiske forpligtelser, til at forfølge vores legitime interesser eller baseret på dit samtykke.

Til det specifikke formål, til hvilket du afgav dem til os

Når du udfylder en formular for at downloade en hvidbog, bruger vi oplysningerne til at sende dig en e-mail, så du kan downloade den pågældende hvidbog, eller hvis du udfylder en kontaktformular, bruger vi oplysningerne til at give dig svaret på dit spørgsmål.

Til at informere kunder om andre relevante løsninger, begivenheder eller undersøgelser fra SD Worx

Hvis du er/bliver kunde, kan vi bruge dine oplysninger til at sende dig oplysninger om andre interessante relaterede løsninger, invitationer til begivenheder eller undersøgelser for at forbedre vores service.

Du kan til enhver tid vælge at afmelde al vores markedsføringskommunikation, eller du kan ændre dine præferencer via de e-mails, vi sender til dig.

Til at personliggøre din oplevelse på vores websteder, portaler og applikationer

Vi bruger dine personoplysninger til at personliggøre vores websteder, portaler og applikationer baseret på din brug og dine præferencer for at sikre, at du får en god oplevelse.

Til at forbedre vores websteder, portaler og applikationer

Vi indsamler samlede analysedata fra vores websteder, portaler og applikationer for løbende at optimere vores digitale platforme. Vi sørger for, at alle data, vi indsamler til dette formål, anonymiseres.

Til at udføre analyser og markedsundersøgelser

Vi bruger også samlerde data til at udføre analyser som trendanalyser, markedsundersøgelser og prædiktive analyser.

For at give adgang til vores sikrede portaler og applikationer og holde vores onlinetjenester sikre og funktionsdygtige

Vi bruger dine personoplysninger såsom e-mailadresse og adgangskode til at give dig adgang til de portaler og applikationer, som du har ret til. Vi træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at denne type oplysninger beskyttes korrekt og for at forhindre, at uautoriserede personer får adgang til din profil (f.eks. via tofaktorgodkendelse). Derudover bruger vi oplysningerne i vores sikkerhedslogfiler til at overvåge sikkerheden i vores onlinetjenester og til rettidigt at registrere enhver uautoriseret eller ondsindet aktivitet.

Hvordan får du indsigt i, kontrollerer og sletter du dine personoplysninger?

Vi respekterer din ret til at få indsigt i og berigtige dine personoplysninger og til at anmode om sletning eller begrænsning af vores brug af dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning:

Du har ret til at vide, hvilke personoplysninger vi behandler

Du kan anmode os om at opdatere dine oplysninger, hvis dine personoplysninger er ufuldstændige eller forkerte

Du kan anmode om at få slettet eller begrænset brugen af dine personoplysninger

Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Hvis du har en brugerkonto, kan du selv få indsigt i og ændre nogle kontakt- og præferenceoplysninger via vores præferencecenter eller portaler.

For at få indsigt i, kontrollere eller slette andre typer af oplysninger kan du kontakte SD Worx ved at følge instruktionerne i afsnittet Kontakt nedenfor.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er relevant for vores kommercielle og driftsmæssige aktiviteter eller til andre vigtige formål såsom overholdelse af vores juridiske forpligtelser, bilæggelse af tvister og håndhævelse af vores politikker. Det gælder også for alle, som vi deler dine oplysninger med, og som udfører tjenester på vores vegne.

Følgende kriterier kan påvirke de effektive opbevaringsperioder:

Hvor længe skal personoplysningerne bruges til at levere vores onlinetjenester? Dette omfatter opretholdelse og forbedring af vores produkters ydeevne, sikring af vores systemer og føring af passende forretningsoptegnelser.

Er vi af juridiske, kontraktmæssige eller lignende grunde forpligtet til at opbevare dine personoplysninger? Eksempler kan omfatte ufravigelig lovgivning om opbevaring af oplysninger, myndighedspåbud om at opbevare oplysninger, der er relevante for en undersøgelse, eller personoplysninger, der opbevares med henblik på retssager.

Har du givet samtykke til en længere opbevaringsperiode? I så fald gemmer vi oplysninger i overensstemmelse med dit samtykke.

Når vi ikke længere har brug for at opbevare dine personoplysninger, fjerner vi dem enten fra vores systemer eller anonymiserer dem, så vi ikke kan identificere dig.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi kan videregive dine personoplysninger til andre medlemmer af SD Worx-gruppen og til tredjeparter.

Vi deler kun oplysninger med tredjepartsorganisationer, som vi engagerer til at behandle oplysninger på vores vegne (databehandlere) baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med den gældende lovgivning og denne online-online-erklæring om personoplysninger. Ved videregivelse af personoplysninger vil vi forsøge at minimere mængden af personoplysninger, vi videregiver, til det, der er direkte relevant og nødvendigt for at opfylde det angivne formål.

Vi vil aldrig sælge dine oplysninger til eller dele dem med tredjeparter til deres markedsførings- og reklameformål uden dit samtykke.

Vi kan dele oplysninger, hvis vi mener, at dette med rimelighed er nødvendigt for at overholde en lov, forordning eller juridisk anmodning:

med politiet, statslige myndigheder eller autoriserede tredjeparter som svar på en bekræftet anmodning eller retssag i forbindelse med en strafferetlig efterforskning eller påstået eller mistænkt ulovlig aktivitet eller enhver anden aktivitet, der udsætter os, dig eller andre af vores brugere for et juridisk ansvar.

med tredjeparter, der er involveret i en retssag, hvis de giver os en vidneindkaldelse, en retskendelse eller et i al væsentlighed tilsvarende retsgrundlag, eller vi på anden måde i god tro mener, at deling af oplysninger er nødvendig for at forhindre overhængende risiko for fysisk skade eller økonomisk tab eller for at rapportere en mistanke om ulovlig aktivitet.

Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

Vi føler en stor forpligtelser til at beskytte dine oplysninger og har ansat et team af sikkerhedseksperter, der overvåger de sikkerhedsforanstaltninger, vi træffer. Vi har et informationssikkerhedsprogram og implementerer og opdaterer løbende administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at hjælpe med at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, tab, ødelæggelse eller ændring. Dette omfatter sikkerhedsforanstaltninger såsom firewalls og datakryptering, fysisk sikkerhed og informationsadgangskontroller.

Vær opmærksom på, at du også skal tage skridt til at beskytte dine personoplysninger online. Vælg en stærk adgangskode, og brug ikke den samme adgangskode, som du bruger på andre websteder. Del ikke din adgangskode med andre. SD Worx vil aldrig bede dig om din adgangskode ved et uopfordret telefonopkald eller i en uopfordret e-mail.

Hvor det er muligt, skal du ikke alene sætte din lid til din adgangskode, og du skal bruge de stærke godkendelsesmekanismer, som vi har stillet til rådighed. Husk også at logge ud af webstedet og lukke dit browservindue, når du er færdig med dit arbejde.

Ændringer til denne online-erklæring om personoplysninger

SD Worx forbeholder sig ret til at opdatere denne online-erklæring om personoplysninger fra tid til anden. Hvis vi foretager ændringer, offentliggør vi den reviderede online-erklæring om personoplysninger på vores websteder og opdaterer datoen for "Sidst opdateret" øverst i denne erklæring.

Eskalering til tilsynsmyndigheden

Du har også ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed, Datatilsynet. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gør dette, på deres websted: https://ico.org.uk/ .

Kontaktinformationer

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende denne online-privatlivserklæring eller dette emne, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via

SD Worx Group NV

T.a.v.: Data Protection Officer

Brouwersvliet 2

2000 Antwerpen

Belgien

via e-mail:

dataprotectionofficer@sdworx.com

 

Hvis du er kunde og har spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kan du kontakte din kontaktperson hos SD Worx.