1. Home>

Ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse gælder hver gang du besøger SD Worx' websted (www.sdworx.dk). Ved at konsultere webstedet accepterer du udtrykkeligt betingelserne i denne ansvarsfraskrivelse. SD Worx kan til enhver tid ensidigt ændre betingelserne i denne ansvarsfraskrivelse.

Alle sider, oplysninger, simuleringer, dokumenter, links eller andre henvisninger (herunder til tredjepartswebsteder og andre oplysninger) og andet materiale, der stilles til rådighed på eller via dette websted ("oplysninger"), er udelukkende til generelle informationsformål. Oplysningerne udgør ikke og har ikke til formål at udgøre eller erstatte juridisk eller anden professionel rådgivning om et specifikt spørgsmål eller en konkret omstændighed. Du bør ikke handle eller afstå fra at handle på grundlag af oplysningerne uden først at søge juridisk rådgivning hos en autoriseret og, hvis det kræves, certificeret juridisk rådgiver i den eller de relevante jurisdiktioner.

Oplysningerne er ikke nødvendigvis udtømmende og afspejler ikke nødvendigvis den aktuelle retstilstand. SD Worx kan ikke udelukke, at visse Oplysninger kan blive forældede, er ufuldstændige eller ukorrekte. SD Worx er ikke ansvarlig for indholdet af og har ingen teknisk eller sikkerhedsmæssig kontrol med tredjeparters websteder og oplysninger og har ingen teknisk eller sikkerhedsmæssig kontrol med disse. SD Worx kan derfor ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader, der måtte opstå som følge af adgang til, konsultation eller brug af oplysningerne og/eller adgangen til og brugen af de interaktive applikationer. Enhver brug af vores websted og informationerne sker på eget ansvar.

Webstedet kan til enhver tid konsulteres, undtagen når der foretages vedligeholdelse af teknologien eller indholdet, eller når webstedet er under reparation. SD Worx kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som følge af manglende tilgængelighed af webstedet eller dele af det, for begrænsninger i brugen af det osv.

De intellektuelle ejendomsrettigheder til webstedet, logoerne, oplysningerne, de interaktive applikationer osv. tilhører SD Worx og er også beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at kopiere, ændre eller ændre dele af hele dette websted i nogen form eller på nogen måde uden udtrykkelig tilladelse fra SD Worx. Civil- og strafferetlige procedurer vil blive indledt mod enhver, der overtræder denne betingelse. SD Worx giver dig tilladelse til at kopiere, udskrive og bruge de konsulterede oplysninger, forudsat at disse oplysninger udelukkende anvendes til din egen information og med udelukkelse af enhver videreformidling, distribution, markedsføring eller brug af tredjeparter.

SD Worx lægger stor vægt på sikker adgang til onlinetjenester, der er tilgængelige for kunder og registrerede brugere, ved at anvende sikkerhedssystemer i overensstemmelse med den seneste teknologiske udvikling. For at få adgang skal brugeren bevise sin identitet ved hjælp af en identifikationsprocedure, som kun han selv kan anvende. Brugeren forpligter sig til at anvende tjenesten med den fornødne omhu og til at gøre sit yderste for at forhindre, at tredjemand får kendskab til den strengt personlige identifikationsprocedure. Ansvaret for overholdelse af denne identifikationsprocedure og for eventuelle skadelige virkninger af misbrug af identifikationsproceduren ligger udelukkende hos brugeren.

SD Worx respekterer privatlivets fred for brugerne af sit websted i overensstemmelse med gældende lovgivning om privatlivets fred og databeskyttelse, herunder den generelle forordning om databeskyttelse. Du kan finde flere oplysninger i vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger online.

Denne ansvarsfraskrivelse er underlagt belgisk lov. Domstolene i Antwerpen (afdeling Antwerpen) har enekompetence.