1. Home>
 2. Blog>
 3. HR>
HR leser om det nye direktivet CSRD

Sådan kan HR leve op til EU's nye CSRD-direktiv

HR har fået et nyt ansvarsområde, som de fleste ikke har arbejdet med før. Fra i år skal HR udtrække vigtige nøgledata til virksomhedens bæredygtighedsrapport og analysere dem. Det stiller krav til tusindvis af virksomheder og betyder, at der skal udvikles samarbejde internt. Så hvordan kan du i HR imødekomme EU's nye CSRD-direktiv på den bedste måde?

Mange spørger sig selv, hvad CSRD er, og hvordan det påvirker deres virksomhed. Her gennemgår vi derfor ofte stillede spørgsmål og giver 5 tips til, hvordan du kan arbejde fremadrettet for at imødekomme EU's nye krav til bæredygtighedsrapportering.

  Hvad er CSRD?

  CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive og er et nyt EU-direktiv, der blev indført i 2023. Direktivet betyder, at der er en obligatorisk standard for, hvordan virksomheders bæredygtighedsrapportering skal se ud, som kaldes European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

   Hvad er forskellen på bæredygtighedsrapporten fra tidligere år og som den er i dag?

   I modsætning til tidligere år, hvor virksomheder arbejdede og præsenterede deres bæredygtighedsrapporter på forskellige måder, skal virksomheder med mere end 500 ansatte, der rapporterer i henhold til NFRD (Non-Financial Reporting Directive), nu måle de samme KPI'er og vise et ensartet og sammenligneligt resultat. I de kommende år vil alle store og mellemstore virksomheder også blive inkluderet.

   Det nye direktiv vil opnå standardisering og sammenlignelige resultater. Det giver et overblik over, hvordan EU-landene arbejder med bæredygtighedsspørgsmål som lighed og social bæredygtighed.

    Hvordan påvirker CSRD dig som HR-medarbejder?

    I dag skal en bæredygtighedsrapport indeholde data, som HR er ansvarlig for. Det kan f.eks. være medarbejdernes trivsel, virksomhedens diversitet, ligestilling, social bæredygtighed og lønstrukturer. Da disse KPI'er er HR's ansvar, er det nu op til HR at indsamle de rigtige data til disse KPI'er.

     Hvilken værdi tilfører CSRD HR og organisationen som helhed?

     Der er flere store fordele ved den nye standard for bæredygtighedsrapportering. Kravet betyder, at HR skal producere specifikke data, som er værdifulde for hele organisationen. I det lange løb bidrager det til, at det arbejde, HR udfører, bliver mere synligt for ledelsen og bestyrelsen. Dine data er en vigtig statistik, som mange virksomheder kan bruge til at nå deres mål og forbedre arbejdspladsen. Det kan med andre ord skabe en interesse og en forståelse for, hvor vigtige HR-data er.

      5 tips - Hvordan HR kan begynde at arbejde med CSRD

      1. Begynd at samarbejde

      For at kunne præsentere og samle pålidelige data er HR nødt til at begynde at samarbejde med andre afdelinger, der er involveret i bæredygtighedsrapportering, så som IT og økonomi. Det betyder selvfølgelig, at der skal indføres nye rutiner og processer. Samarbejdet vil være grundlaget for at lykkes med en klar bæredygtighedsrapport.

      2. Skab klare rutiner

      For at opnå et stærkt samarbejde mellem dem, der er berørt af bæredygtighedsrapporten, er det nødvendigt, at I har klare procedurer og beslutter, hvem der er ansvarlig for hvilket område.

      3. Mål de rigtige KPI'er

      Start med de KPI'er, som EU-direktivet præsenterer for den nye bæredygtighedsrapport. HR har flere ansvarsområder her, f.eks. ligestilling, social bæredygtighed og mangfoldighed.

      4. Få effektiv systemunderstøttelse

      Har du den nødvendige systemunderstøttelse til at indsamle data og analysere resultaterne? Undgå Excel-filer og blandede dokumenter. For at få en struktur og kunne samle kvalitetssikrede data, har du brug for den rigtige teknologi.

      5. Begynd at arbejde nu

      Start arbejdet med at indsamle data nu, så du har det, der skal bruges, når rapporten præsenteres senere i 2024.

       Webinar: Hvordan kan HR leve op til EU's nye krav til bæredygtighedsrapportering?

        Få mere at vide om EU's krav til bæredygtighedsrapportering