1. Home>
 2. Blog>
 3. HR>
DK_blog_afskaffelse_af_store_bededag

Afskaffelsen af Store Bededag

Beslutningen om at afskaffe Store Bededag som helligdag i Danmark, har medført en række konsekvenser for arbejdsgiverne. Det er vigtigt for virksomhederne at forstå, hvilke konsekvenser og forpligtelser det har, så de bedre kan navigere i ændringerne og sikre overholdelse af de juridiske krav.

  1. Øget årlig arbejdstid:

  Med fjernelsen af Store Bededag fra listen over helligdage vil medarbejdernes årlige arbejdstid stige med én arbejdsdag om året. Arbejdsgivere er nødt til at anerkende denne ændring og foretage de nødvendige justeringer af arbejdsplaner og politikker.

   2. Krav til kompensation:

   Medarbejdere, der modtager en fast månedsløn eller kompensation baseret på andre faste perioder, har ret til kompensation for den ekstra arbejdsdag. Arbejdsgivere er forpligtet til at give en "Store Bededagsgodtgørelse", der svarer til 0,45 procent af årslønnen, som fastsat i paragraf 3 i Store Bededagsloven.

    3. Muligheder for udbetaling:

    Arbejdsgivere har to muligheder for at udbetale Store Bededagsgodtgørelsen. De kan vælge at udbetale godtgørelsen to gange om året, sammen med lønnen i maj og august. Alternativt kan de vælge månedlig udbetaling i forbindelse med almindelige lønudbetalinger.

     Uanset hvilken model man ønsker at bruge, kan SD Worx håndtere løntillægget, og når loven træder i kraft den 1. januar. Fra og med januar 2024 er ændringerne allerede implementeret i lønsystemet.

     Tal med os om, hvad du kan få ud af at have SD Worx som din lønpartner.

      Kontakt os i dag

      4. Særlige hensyn ved orlov:

      Medarbejdere på barsels-, fædre- eller forældreorlov, i henhold til barselsloven, bevarer retten til store bededagsgodtgørelse. Dette gælder også i fraværsperioder med reduceret eller ingen løn fra arbejdsgiveren.

       5. Undtagelser for timelønnede medarbejdere:

       Timelønnede medarbejdere er ikke berettiget til at modtage store bededagsgodtgørelse fra arbejdsgiveren. Hvis timelønnede arbejder på den nu fjernede Store Bededag, vil de kun modtage deres aftalte timeløn for en almindelig arbejdsdag, inklusive tillæg for overarbejde.

        6. Forpligtelse til at informere medarbejderne:

        Arbejdsgivere er forpligtet til at informere medarbejderne skriftligt om ændringer i løn- og ansættelsesvilkår, som følge af afskaffelsen af Store Bededag. Denne kommunikation kan tage form af en skriftlig erklæring eller et tillæg til ansættelseskontrakten, der sikrer gennemsigtighed og overholdelse af lovkrav.

         At forstå disse ændringer og gennemføre de nødvendige justeringer, vil være afgørende for en smidig overgang.

          Sådan bliver du en foretrukken arbejdsgiver

           Få din gratis e-bog