1. Home>
  2. Blog>
  3. Løn>
3 Gründe für Job Ghosting durch Arbeitnehmer

Slutløn

Hvad er slutløn? En slutløn er noget, der udbetales, når en medarbejder i virksomheden forlader sin stilling. Det omfatter lønnen for den tid, der er arbejdet indtil ansættelsens ophør, eventuel resterende løn og den optjente ferie.

Beregning af slutløn

For at beregne en medarbejders slutløn skal du beregne den bruttoløn, der er optjent frem til den dag, ansættelsen ophører. Dette beregnes ud fra den time- eller månedsløn, som medarbejderen har. Hvis du har en månedslønnet medarbejder, skal du beregne slutlønnen ud fra månedslønnen. Dette beregnes normalt ved at dividere årslønnen med antallet af kalenderdage i et år, dvs. månedsløn x 12/365. Dags lønnen ganges derefter med antallet af resterende ubetalte dage. For at udregne slutlønnen for en timelønnet skal man gange antallet af ubetalte timer med timelønnen. Det er nyttigt at vide, at man ikke skal fratrække helligdage, når man beregner slutlønnen.

Regler for slutløn

En slutløn skal udbetales til den person, der forlader arbejdspladsen, og må ikke udbetales senere end måneden efter ansættelsens ophør. Feriepengene indbetales til Feriekonto og kan herefter bestilles af medarbejderen til udbetaling. 

Slutløn og feriepenge er kontant bruttoløn og er omfattet af løn, feriepenge og pension. Den danner grundlag for arbejdsgiverbidrag og foreløbige skattefradrag. Bruttolønnen af medarbejderens slutløn inklusive feriepenge minus de foreløbige skattefradrag er den nettoløn, der skal udbetales til den tidligere medarbejder.

Feriepenge på slutlønnen

Hvis en medarbejder fratræder, har han eller hun ret til feriepenge for den ferie, der er optjent i indeværende ferie år. Hvis medarbejderen har afholdt forskudsferie, kan denne fratrækkes.

Når man beregner feriegodtgørelsen for den optjente ferie og restferien for indeværende år, gør man det på samme måde, som når man beregner feriepengene. For de opsparede feriedage beregner man det på samme måde, som hvis de var blevet brugt i det år, medarbejderen valgte at fratræde. Feriepengene skal indbetales til feriekonto, sidste dag i den måned medarbejderen fratræder.

Beregning af feriepenge på slutløn

Feriepenge kan beregnes på to forskellige måder. Hvis medarbejderen har en fast løn, f.eks. månedsløn, bruges den samme lønregel til beregning. Så får medarbejderen et ferietillæg for hver betalt feriedag ud over månedslønnen. Afhængigt af om der er en overenskomst eller ej, kan beregningsreglerne variere lidt, så tjek hvad der gælder for den overenskomst, der dækker virksomheden. Hvis medarbejderen i stedet har en variabel løn, f.eks. timeløn, beregnes den efter 12-procentsreglen.

Ferie på forskud

Ferie på forskud betyder, at en medarbejder ikke skal trækkes i løn, hvis han eller hun holder ferie uden løn. Dermed opstår der en gæld til arbejdsgiveren, som svarer til den beregning, der ville være sket, hvis den ubetalte ferie var blevet afholdt. Hvis medarbejderen så fratræder, skal han eller hun tilbagebetale denne gæld. Det er derfor tilrådeligt for medarbejderne at tænke over dette, før de accepterer tilbuddet. 

Træk i slutlønnen

Hvis medarbejderens ansættelse ophører, før den forudbetalte ferie er afviklet, skal hele gælden tilbagebetales af medarbejderen. I dette tilfælde trækkes gælden i slutlønnen.

    Har du flere spørgsmål om, hvordan man beregner slutløn?

      Kontakt os her, så hjælper vi dig.